Có những loại hợp đồng điện tử nào? Các loại hợp đồng điện tử thông dụng

Có những loại hợp đồng điện tử nào?
Có những loại hợp đồng điện tử nào?
5/5 - (1 bình chọn)

Hiện nay, các doanh nghiệp đang dần chuyển từ sử dụng hợp đồng giấy sang hợp đồng điện tử bởi nhiều lợi ích mà loại hợp đồng này mang lại. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn không biết có những loại hợp đồng điện tử nào? Các loại hợp đồng điện tử phổ biến hiện nay là những loại hợp đồng nào? Cùng Thủ thuật PC đi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Hợp đồng điện tử là gì? So sánh hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống

>> Xem thêm: Hợp đồng điện tử E-Contract Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Hợp Đồng Điện Tử E-Contract

Theo quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005, Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.Trong đó, phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

Có những loại hợp đồng điện tử nào?
Có những loại hợp đồng điện tử nào?

So sánh hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống

Về hình thức:

 • Hợp đồng truyền thống: Giao dịch bằng văn bản/ lời nói/ hành động/ các hình thức khác (Các giao dịch trao đổi với nhau bằng các phương tiện “giấy tờ”, “vật chất” và ký bằng chữ ký tay để thể hiện việc giao kết. Các bên tham gia phải gặp mặt trực tiếp rồi mới đi đến việc ký hợp) đồng
 • Hợp đồng điện tử: Giao dịch bằng phương tiện điện và ký bằng chữ ký điện tử (Các bên tham gia không cần mất thời gian gặp mặt trực tiếp, chỉ cần trao đổi qua môi trường điện tử và đi đến việc ký hợp đồng.)

Về chủ thể:

 • Hợp đồng truyền thống: Bên bán và bên mua
 • Hợp đồng điện tử: Bên bán, bên mua và bên thứ 3 (là các nhà cung cấp các dịch vụ mạng, các cơ quan chứng thực chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử) hỗ trợ nhằm đảm bảo hợp đồng điện tử được thực hiện và đảm bảo tính hiệu lực, giá trị pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Về nội dung:

 • Hợp đồng truyền thống: Cần phải đầy đủ các nội dung (Đối tượng của hợp đồng; Số lượng, chất lượng; Giá, phương thức thanh toán; Thời hạn thực hiện, địa điểm thực hiện, phương thức thực hiện hợp đồng; Quyền, nghĩa vụ của các bên; Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; Phương thức giải quyết tranh chấp.
 • Hợp đồng điện tử: Ngoài các nội dung bắt buộc như trong hợp đồng truyền thống, hợp đồng điện tử còn phải có thêm các nội dung (Địa chỉ pháp lý: ngoài địa chỉ pháp lý thông thường thì còn phải có địa chỉ email, địa chỉ website, địa chỉ xác định nơi, ngày giờ gửi fax, thông điệp dữ liệu, …; Các quy định về quyền truy cập, chỉnh sửa thông tin điện tử; Các quy định về chữ ký điện tử hoặc cách thức bảo mật như mật khẩu, mã số, … để xác thực các chủ thể giao kết hợp đồng; Quy định chi tiết về phương thức thanh toán điện tử: thẻ tín dụng, tiền điện tử, ví điện tử, …)

Về phạm vi áp dụng:

 • Hợp đồng truyền thống: Áp dụng trong tất cả các lĩnh vực
 • Hợp đồng điện tử: Ap dụng trong một số lĩnh vực kinh tế, thương mại, lao động, dân sự và một số lĩnh vực khác. Không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

2. Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Có những loại hợp đồng điện tử nào?
Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Căn cứ theo quy định tại Điều 34, Luật giao dịch điện tử 2005 thì hợp đồng điện tử có giá trị như hợp đồng truyền thống. Cụ thể:

“Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu”.

Đồng thời, tại Điều 14 Luật này cũng có quy định

“Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.”

Như vậy, mặc dù hợp đồng điện tử được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử nhưng tính pháp lý của nó vẫn được thừa nhận theo quy định pháp luật và được sử dụng làm chứng cứ để giải quyết tranh chấp khi một trong hai bên tham gia không thực hiện đúng hoặc vi phạm những điều khoản quy định trên hợp đồng. Tuy nhiên, hợp đồng điện tử phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây thì mới được coi là hợp lệ:

 • Các nội dung trên hợp đồng điện tử phải được giữ trọn vẹn và không có thông tin thay đổi, ngoại trừ trường hợp thay đổi những hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ dữ liệu của hợp đồng.
 • Hợp đồng điện tử có thể mở được, đọc hoặc xem được bằng các phương pháp mã hóa hợp pháp mà hai bên tham gia hợp đồng thỏa thuận.

>> THAM KHẢOMẫu Hợp Đồng Điện Tử Hợp Lệ Theo Quy Định

Áp dụng trong lĩnh vực thương mại

Căn cứ theo Điều 15, Luật thương mại 2005 thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử trong lĩnh vực thương mại:

“Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại. Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản.”

=> Hợp đồng thương mại điện tử có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng thương mại bằng văn bản

Áp dụng trong lĩnh vực lao động

Căn cứ theo Điều 14 Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) quy định về hình thức hợp đồng lao động

“Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.”

=> Kể từ ngày 01/01/2021, người sử dụng lao động và NLĐ có thể giao kết hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu. Việc giao kết hợp đồng lao động điện tử được thực hiện theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2005 đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lý.

Áp dụng trong lĩnh vực dân sự

Căn cứ theo Điều 119, Bộ luật dân sự: 91/2015/QH13 quy định về hình thức giao dịch dân sự:

“Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.”

=> Các giao dịch dân sự giao kết bằng hình thức hợp đồng điện tử đều có giá trị pháp lý như giao dịch bằng văn bản.

3. Có những loại hợp đồng điện tử nào? Các loại hợp dồng điện tử phổ biến hiện nay

Có những loại hợp đồng điện tử nào?
Có những loại hợp đồng điện tử nào?

Hiện nay, hợp đồng điện tử được áp dụng trong đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề. Dưới đây là một số loại hợp đồng điện tử:

 • Hợp đồng hợp tác
 • Hợp đồng lao động
 • Hợp đồng thương mại, dịch vụ
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ
 • Hợp đồng thuê khoán
 • Hợp đồng vay vốn
 • Hợp đồng trao đổi/ mua bán.
 • Hợp đồng đại lý
 • Hợp đồng bảo hiểm
 • Hợp đồng vận chuyển tài sản/ hành khách
 • Hợp đồng xây dựng.
 • Hợp đồng gia công.
 • Hợp đồng mượn/ tặng cho tài sản.
 • Hợp đồng thuê/ vay tài sản.
 • Hợp đồng môi giới

3. Top nhà cung cấp hợp đồng điện tử uy tín hiện nay

>> Tìm hiểu thêm: [Review] Top 5+ Phần Mềm Hợp Đồng Điện Tử Cần Thiết Cho Doanh Nghiệp Hiện Nay

Có những loại hợp đồng điện tử nào?
Top nhà cung cấp hợp đồng điện tử uy tín

1. Hợp đồng điện tử EFY

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT là giải pháp hợp đồng điện tử do công ty CP Công nghệ Tin học EFY Việt Nam – đơn vị có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp số cho doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển.

EFY-eCONTRACT cung cấp đầy đủ các mẫu hợp đồng ở nhiều lĩnh vực: Hợp đồng thương mại, Hợp đồng lao động, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng đại lý, Hợp đồng dịch vụ thương mại, Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Hợp đồng thuê khoán, Hợp đồng vay vốn, Đơn đặt hàng, Bảo lãnh ngân hàng, Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng vận chuyển tài sản, Các loại hợp đồng/ chứng từ/ văn bản điện tử khác…đáp ứng nhu cầu ký hợp đồng/ văn bản điện tử cho mọi doanh nghiệp.

2. Hợp đồng điện tử FPT

FPT.eContract là dịch vụ hợp đồng ký online do FPT phát triển. Giải pháp cho phép các doanh nghiệp ký các hợp đồng trực tuyến đảm bảo tính pháp lý tương đương với hợp đồng giấy.

FPT.eContract cho phép người dùng thực hiện toàn bộ quy trình kỳ hợp đồng: từ bước khởi tạo hợp đồng, xác định vai trò ký, ký kết và lưu trữ, quản lý hợp đồng trên cùng 1 nền tảng số. Doanh nghiệp dễ dàng thực hiện ký kết các hợp đồng đơn lẻ / hàng loạt không giới hạn số lượng hợp đồng cùng 1 lúc.

3. Hợp đồng điện tử Misa

AMIS WeSign là nền tảng cung cấp giải pháp hợp đồng điện tử do công ty CP Misa Phát triển. Phần mềm cho phép các doanh nghiệp giao kết các loại hợp đồng bằng phương tiện điện tử.

AMIS WeSign giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí cho việc tạo lập, phê duyệt, ký kết, gửi hợp đồng nội bộ đến khách hàng qua internet một cách nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi, ký trên mọi thiết bị: Điện thoại, máy tính bảng, laptop…

4. Hợp đồng điện tử VNPT

Phần mềm Hợp đồng điện tử VNPT eContract hỗ trợ các bên giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử. Khi giao kết hợp đồng thông qua VNPT eContract, các doanh nghiệp / tổ chức có thể giảm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch, giúp doanh nghiệp dễ dàng trong việc tiếp xúc, hợp tác với khách hàng trong thị trường trong và ngoài nước.

5. Hợp đồng điện tử CyberSign

CyberSign là phần mềm hợp đồng điện tử do công ty CP CyberLotus phát triển. Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý quy trình ký văn bản nội bộ, quy trình ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp và đối tác trên nền tảng đám mây.

CyberSign cho phép người dùng thực hiện quy trình ký hợp đồng tự động. Chỉ qua một vài thao tác đơn giản, doanh nghiệp có thể dễ dàng ký duyệt nhiều văn bản, hợp đồng cùng lúc, qua đó tối ưu vận hành và quản trị hiệu quả.

Trên đây là chia sẻ chi tiết về nội dung có những loại hợp đồng điện tử nào? Các loại hợp đồng điện tử thông dụng hiện nay. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp ích cho doanh nghiệp trong triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.

>> Đừng bỏ lỡ: [TÌM HIỂU] – Hợp Đồng Điện Tử Theo Pháp Luật Việt Nam

Các tìm kiếm liên quan đến có những loại hợp đồng điện tử nào

 • Luật giao dịch điện tử
 • cho 2 ví dụ về hợp đồng điện tử
 • Loại nào dưới đây thuộc ký kết hợp đồng điện tử
 • Hợp đồng điện tử không được hình thành qua dạng nào sau đây
 • có những loại hợp đồng điện tử nào tốt

Giới thiệu Đức Minh 494 bài viết
Mình là Đức Minh, admin của thuthuatpc.vn. Là một người yêu công nghệ, yêu viết lách. Mong rằng đến với thuthuatpc bạn có thể có cho mình những thông tin hữu ích, những kiến thức về Công nghệ, thủ thuật, máy tính, word, excel...